یکی از فاکتورهای موثر در کیفیت نخ های ارائه شده به بازار کیفیت بوبین های مصرفی است. تولید بوبین های مورد نیاز کارخانجات تولید نخ بر اساس استانداردهای موردنیاز فرآیندی حساس و دقیق می باشد. تولید بوبین های مقوایی که با استفاده از با کیفیت ترین رول های مقوایی و ماشین آلات بروز موجود انجام می گیرد، این قابلیت را به این مجموعه داده است تا انواع بوبین های مورد مصرف در صنایع نساجی را تولید نماید.

مهمترین بوبین های مقوایی تولیدی عبارتند از:
1. بوبین های با طول 115 میلی متر با قطر داخلی 120 میلی متر
2. بوبین های با طول 144 میلی متر با قطر داخلی 120 میلی متر
3. بوبین های با طول 150 میلی متر با قطر داخلی 112 میلی متر
4. بوبین های با طول 172/5 میلی متر با قطر داخلی 112 میلی متر