با توجه به موفقیت ایران در تولید انواع فرش و تبدیل شدن نام این کشور به عنوان یک برند در صنعت فرش و همچنین نیاز صنایع پوشاک کشور به استفاده از نخ های خاص در تولیدات خود، مدیران این شرکت را بر آن داشت که در سال 1379 شرکت پلیمری ارمغان را ثبت و در سال 1381 راه اندازی نمایند.
مقام اول در ایران با تولید روزانه 22 تن انواع نخ های ایرتکسچره ( Air Texturizing Yarn  ) دستاورد این مجموعه در سال های اخیر است. عمده محصولات این شرکت در بخش های زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
1. تولید انواع فرش ماشینی
2. تولید انواع پتوها، روفرشی و رومبلی
3. صنایع پوشاک
4. صنایع خودرو