تلفن :03136630538 داخلی 20
فکس : داخلی 30
ایمیل: Behkoosh@gmail.com
آدرس پستی: ایران ،اصفهان،خیابان شیخ صدوق شمالی،بعد از خیابان  کاخ،کوچه جمشید، پلاک 179